'; } else{ document.getElementById(PLTS[cur1].portletId).innerHTML=response; } } catch(e){} var regx=new RegExp(']*?>([\\s\\S]*?)<\\/scr'+'ipt\\s*>|]*?\\/>','img'); var arr; while((arr = regx.exec(response)) != null){ if(arr.length){ if(arr.length >=2){ var regx2 = new RegExp("]*?\\bsrc=\\s*('[^>]*'|\"[^>]*\"|[\\S]*)\\s*\\/?>",'im'); var srcArr=regx2.exec(arr[0]); if(srcArr!=null){ var src= srcArr[1]; if(src){ if((src.charAt(0)=='"') || (src.charAt(0)=="'")){ src=src.substr(1,src.length-2); } loadScript(src); } } else{ execJavaScript(arr[1]); } } } } } cur1++; loadps(); } } function loadScript(s){ try{ var sc=document.createElement('script'); sc.type='text/javascript'; sc.language='javascript'; sc.src=s; document.body.appendChild(sc); }catch(e){} } function execJavaScript(s){ try{ var sc=document.createElement('script'); sc.type='text/javascript'; sc.language='javascript'; sc.text=s; document.body.appendChild(sc); }catch(e){} } window.onload=loadps;
2020年普通本科、預科招生計劃【理工類】
發布時間:2020-07-09 訪問次數:

專業

北京

天津

河北

山西

內蒙古

遼寧

吉林

黑龍江

上海

江蘇

浙江

安徽

福建

江西

山東

河南

湖北

湖南

廣東

廣西

海南

重慶

四川

貴州

云南

西藏

陜西

甘肅

青海

寧夏

新疆

本科理工小計

8

3

39

23

163

29

44

21

4

53

32

149

91

46

93

191

604

348

28

425

37

164

88

209

163

18

20

47

59

96

43

材料類

  

  

2

  

11

2

2

3

  

5

7

8

6

  

16

15

35

18

4

14

  

13

7

9

8

  

2

4

  

7

  

電子信息類

  

  

5

6

11

5

3

3

  

6

  

21

12

6

13

21

58

38

4

50

2

13

16

32

18

  

3

5

3

14

6

法學類

  

  

  

  

2

  

  

  

  

  

  

3

1

3

  

  

10

10

  

6

  

2

  

4

  

3

  

5

3

  

5

工商管理類

  

  

2

4

8

  

  

  

  

  

6

  

  

2

9

10

18

8

  

14

7

16

6

10

3

4

2

4

9

  

1

公共管理類

  

  

3

  

2

  

7

2

  

  

  

  

  

5

  

7

22

4

  

13

  

2

  

  

2

  

  

5

4

  

7

管理科學與工程類

  

  

2

  

8

  

  

  

  

  

  

5

7

  

  

7

25

20

  

36

  

11

3

6

8

  

  

  

7

  

  

化學類

4

  

2

  

4

  

2

3

  

  

3

6

3

  

  

4

27

17

  

19

5

5

2

9

7

  

  

2

5

2

  

環境科學與工程類

4

  

3

  

14

  

4

  

2

  

  

10

3

4

5

9

41

14

4

21

  

15

  

10

8

  

  

  

  

11

  

機械設計制造及其自動化

  

  

  

  

4

  

  

  

  

  

  

2

3

  

2

4

3

3

6

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

計算機類

  

  

  

  

24

5

6

3

2

7

  

17

10

5

14

19

55

38

  

50

6

20

13

34

21

  

2

2

  

4

4

建筑學

  

  

  

  

4

  

  

  

  

2

  

  

  

  

  

4

5

2

4

  

  

  

  

4

2

  

  

  

  

  

  

教育學類

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2

  

2

18

3

  

6

  

  

  

5

2

  

  

2

2

  

  

經濟學類

  

3

2

  

10

4

3

3

  

12

7

4

7

2

5

17

30

23

4

21

  

8

11

6

19

4

  

  

8

13

10

日語

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

7

4

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

社會學類

  

  

3

  

2

  

  

  

  

  

  

  

3

  

  

4

13

10

  

6

  

  

  

4

2

  

  

  

  

  

  

生物科學類

  

  

4

6

7

  

2

  

  

4

  

18

10

5

9

15

47

23

  

36

7

18

8

17

13

  

  

  

2

15

  

生物醫學工程類

  

  

3

  

11

4

7

  

  

6

  

11

11

2

  

11

39

27

  

34

  

12

10

13

8

2

3

  

  

9

  

數學類

  

  

2

  

13

6

3

2

  

5

  

12

8

4

  

17

43

27

  

33

  

7

8

13

11

  

3

  

3

8

  

外國語言文學類

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

7

  

  

  

  

20

5

  

4

  

  

  

  

7

  

2

  

  

2

  

新聞傳播學類

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2

  

2

6

3

  

5

  

2

  

4

5

3

  

5

2

3

2

藥學類

  

  

3

7

13

3

5

2

  

3

3

15

3

4

17

14

47

29

2

39

5

15

4

11

11

2

3

9

8

8

3

中國語言文學類

  

  

  

  

8

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

11

8

  

6

  

  

  

  

  

  

  

4

  

  

  

自動化類

  

  

3

  

7

  

  

  

  

3

6

10

4

  

3

9

24

14

  

12

5

5

  

18

8

  

  

  

3

  

5

少數民族預科

18

3

3

2

32

22


32

10

12

15

17

19

4


10

10

17

32

預科(武陵山片區)


10


10
預科(人口較少民族)
1

3


1

注:按大類招生的專業包含的專業情況請查看http://www.beiersita.com/s/80/t/2280/73/54/info160596.htm